Музей мистецтва давньої української книги – музей і дослідницький центр у Львові. Адреса: м. Львів , вул. Коперника, 15а . Відділ Львівської галереї мистецтв, найбільшого музейного об’єднання України.

Музей був відкритий під назвою Музей імені Івана Федорова в 1976 році в приміщеннях колишнього Онуфріївського монастиря, в якому поховали першодрукаря Івана Федорова. У 1990 році музей був виселений із цього приміщення у зв’язку з передачею монастиря ордену василіан і всі його експонати зберігалися в підвалах Львівської картинної галереї. У 1997 році музей отримав корпус біля палацу Потоцьких, недалеко від Львівської картинної галереї.
Зібрання музею включає 12 тисяч експонатів, серед них рукописні і стародруки, українські видання ХІХ -ХХ ст., книжкові ілюстрації та екслібриси, педагогічну літературу. З 1978 року музей проводить міжнародну наукову конференцію з історії рукописної та стародруку – Федоровський семінар.
Експозиція музею складається з чотирьох залів: Первій і другий зали постійної експозиції розповідають про книговидання ХV – ХVІІІ ст. Тут є рукописи, першодруки, експозиція висвітлює історію друкарень, що існували на території України. Серед експонатів є книги Швайпольта Фіоля і Франциска Скорини, вузькошрифтне Євангеліє, Апостол, Буквар та Острозька Біблія Івана Федорова, Требник Петра Могили; гравюри майстрів XVII-XVIII століть – Іллі, Діонісія Сенкевича, Никодима Зубрицького, Евстасія Завадовського та багатьох інших. Виставлена виконана засобами гравюри карта Галичини і Буковини, робота над створенням якої тривала 20 років (з 1772 до 1792); зразки старовинної народної гравюри, оклади напрестольних Євангелій.
Третій зал відтворює інтер’єр середньовічної друкарні з друкованим верстатом і палітурним пресом XVII століття, які були конфісковані у друкарні Ставропігійського інституту. Ці поліграфічні верстати першої половини XVII століття єдині збережені на Україні. У збірці музею знаходяться також верстати для офортів та літографії.
У виставковому залі музею експонуються книгознавчі та художні виставки.