Наймасштабніша молодіжна конференція цієї осені – YouthSpeak Forum Lviv –
відбудеться вже 27 жовтня 2018 року.Уже третій рік поспіль AIESEC збирає разом активну молодь, громадські
організації, представників державного та бізнес секторів на всеукраїнському
форумі у Києві, а тепер уперше – Львів. У цьому році планується залучити понад
250 учасників.
YouthSpeak Forum – це глобальний проект, що почався з опитування,
допомагає визначити сучасні тренди та основні проблеми працевлаштування,
самореалізації та розвитку суспільства, які пізніше обговорюються під час форуму.
Форум складається з блоків “Inspire”, “Engage” і “Act” як ключових моментів
у створенні будь-яких змін.
У розкладі:
1. POWERFUL TALKS. Виступи від лідерів думок на тему можливостей для
молоді у державному, громадському та бізнес секторів.
2. PANEL DISCUSSION. Спікери, які представляють різні сфери діяльності,
обговорять, чому молоді варто залишатися в Україні, створення нових
можливостей для самореалізації молоді.
3. WORKSHOPS. Воркшопи, пов’язані з навичками, актуальними в 2030 році.
4. NETWORKING SPACE. Під час форуму учасники зможуть дізнатися про всі
можливості для самореалізації в громадських організаціях, приватному чи
державному секторах.
5. CASES. Різні прикладні ситуації від компаній, громадських ініціатив та
державних установ, в яких необхідно визначити і вирішити основні проблеми, які
заважають їх втілення.
Більш детальну інформацію можна знайти за посиланням:
https://www.facebook.com/events/2191845754407268/
Квитки можна придбати за посиланням:
Якщо у Вас виникли питання чи пропозиції:
Тарас, taras.paslavsky2@aiesec.net
+380961400552

Минулорічний звіт з форуму у Києві


 

YouthSpeak Forum Lviv

The largest youth conference of this fall – YouthSpeak Forum Lviv – will happen on
October 27, 2018.
For the third year in a row AIESEC collects active young people,
non-governmental organizations, representatives of state and business sectors at the
All-Ukrainian Forum in Kyiv, and now for the first time – Lviv. This year it is planned to
attract more than 250 participants.
YouthSpeak Forum is a global project that began with the survey, helping to
identify current trends and key issues of employment, self-realization and community
development, which are later discussed during the forum.
The forum consists of “Inspire”, “Engage” and “Act” blocks as key moments in
making any changes.
In the schedule:
1. POWERFUL TALKS. Speeches by leaders on youth opportunities in the social,
government and business sectors.
2. PANEL DISCUSSION. Speakers from different spheres of activity will discuss
why young people should stay in Ukraine, creating new opportunities for youth
self-realization.
3. WORKSHOPS. Workshops related to skills relevant in 2030.
4. NETWORKING SPACE. During the forum, participants will be able to learn
about all the possibilities for self-realization in the social, government and business
sectors.
5. CASES. Various application situations from companies, community initiatives
and government agencies, in which it is necessary to identify and solve the main
problems that hinder their implementation.
For more information – https://www.facebook.com/events/2191845754407268/.
Tickets can be purchased at:
If you have any questions or suggestions:
Taras, taras.paslavsky2@aiesec.net
+380961400552