Період виникнення і становлення Collegium medicum у Львові нерозривно пов’язані із іменем Андрея Крупинського (1744-1783), яке заклад з гордістю носить донині. Представник шляхетного роду, 1772 року стає доктором медицини, успішно закінчивши Віденський університет.
За свій короткий вік Крупинський залишив після себе чимало цінних трактатів і досліджень. Вони охоплюють широке коло питань медицини: анатомію, фізіологію, патологію, акушерство, терапію… Крім цього він добре володів німецькою, англійською, італійською, французькою мовами, а також латиною.
1772 року Галичина входить до складу Австрійської імперії – просвітницька монархія пропагувала нове відродження через всебічний розвиток, зокрема медичної науки…
Імператриця Марія Терезія з метою поліпшення медичного обслуговування населення, розвитку медичної освіти і науки у Королівстві Галичина і Лодомерія декретом від 22 грудня 1772 року призначила доктора медицини Андрея Крупинського професором та крайовим протомедиком Галичини.
Крупинському було доручено створити на новоприєднаних галицьких землях систему медичної служби і медичної освіти за планом лейб-медика імператриці, професора Віденського університету Герарда ван Світена. 1 жовтня 1773 року, у приміщенні Єзуїтського колегіуму, на давній площі Трибунальській (нині середня школа №62 на площі Яворського) розпочав роботу Collegium medicum – львівський медичний колегіум. Водночас відділи закладу знаходились й на теренах монастиря Святого Лазаря на вулиці Коперника. Цей день ознаменував зародження середньої медичної освіти на західноукраїнських землях.
Навчання в колегіумі було безкоштовним. Більше того, спудеї перебували на повному утриманні землевласників, які скеровували їх на навчання. З губернаторського фонду вони одержували по одному гульдену на тиждень…
Під монаршою протекцією колегіум проіснував до 1785 року, перед тим, 1784 року, у Львові було засновано медичний факультет університету цісаря Йосифа ІІ, що продовжив справу на вищому рівні.
Вже у радянський період, у 1970-х роках, для медичного коледжу було зведено нову будівлю, за сучасною адресою вулиця Дорошенка, 70. За будівлею навчального закладу, до якого належать теж колишні вілли по вулиці Каменярів, 5 та 7, збереглися господарські будівлі-офіцини ХІХ сторічч з майстерно вирізьбленими дерев’яними кронштейнами карнизів.