У XVIII ст. почали з’являтися перші, ще не зовсім періодичні листівки з новинами і у Львові. Наприклад, 9 липня 1749 p. було надруковано польськомовний аркуш – «Kurjer lwowski». Першою ж повноцінною газетою в Україні став львівський тижневик «Gazette de Leopol», що виходив французькою мовою упродовж 1776 року. Тут друкували різноманітні повідомлення з усіх кінців Європи, газета мала і додатки, наприклад, «Публічні оповістки міста Львова та його околиць». У 1792-1798 рр. виходила перша львівська щоденна газета «Dziennik patryjotycznych polityków». А 15 травня 1848 р. саме у Львові побачила світ перша газета українською мовою – «Зоря Галицька».
У 1914 році у Львові налічувалось сотня видань. Періодичність газет могла бути – тижнева, два-три рази на тиждень, щоденна. Були й такі газети, що існували один день. Газети видавали не тільки тогочасні політичні організації, а й товариства: громадські, кооперативні, спортивні. “Українське лікарське товариство” видавало свій орган, присвячений справам санітарії та гігієни – “Здоровля”, що виходив під редакцією Озаркевича. Існували у Львові і сатирично-гумористичні часописи – “Комар”, “Дзеркало”, “Жало”. Тогочасні суспільно-політичні події висвітлювали газети “Діло”, “Руслана”, “Свобода”, “Нове Слово”, “Основа”. Газета “Громадський Голос” виходила двічі на тиждень накладом 1300 – 1500 примірників. У звязку з розвитком січового руху у 1912 – 1914 рр. починає виходити місячний тематичний додаток “Громадського Голосу” “Січові Вісті”. 1912 року у Львові почала виходити тижнева газета “Вперед” під редацією Левинського. Виходила вона тричі на тиждень, а в 1914 році – раз на місяць. Серед часописів суспільно-робітничого напряму, які видавали у Львові, – “Робітник”, “Праця”, “Добра Новина”.
З початком російської окупації (21 серпня 1914 року) всі українські часописи Львова закрили.

 

За матеріалами газети “Високий замок” від 23 січня 2014 року.