Аліція Дорабяльська (1897-1975) – доктор філософії, перша жінка-професор у Львівській політехніці, почала студіювати хімію у Московській політехніці, а закінчила навчання в часи Першої світової війни у Варшавській. Тут вона працювала асистентом і отримала докторський ступінь. Пізніше пройшла габілітацію на доцента з фізичної хімії, брала участь у розробці адіабатичного мікрокалориметра, який дав змогу вимірювати теплові ефекти перетворень радіоактивних елементів. Зазначені експериментальні дослідження ц галузі енергетики атомного ядра виконувала у Парижі під керівництвом Марії Склодовської-Кюрі, яка залучила її ще й до радіохімічних досліджень із застосуванням радіоактивних ізотопів для вивчення різних фізичних процесів, хімічних реакцій та біохімічних перетворень. У Львівській політехніці А. Дорабяльську одразу призначили профксором надзвичайним, вона викладала фізичну хімію у тіснішому зв’язку з теоретичною хімією – перші лекції відводила загальним законам хімії та фізики, ширше викладала квантову теорію. З вересня 1934 року очолювала кафедру фізичної хімії.
Професор А. Дорабяльська брала активну участь у громадському житті, виконувала обов’язки секретаря Польського хімічного товариства, у 1936/37 ак. р. її обрали деканом.