Львівська політехніка пишається здобутками вчених-хіміків, які стояли у витоків становлення та розвитку хімічної науки у Технічній академії.
Про їх потенціал свідчить той факт, що протягом 1844 – 1939 рр. дев’ять вчених-хіміків обиралися ректорами Політехніки. Ім’я Стефана Нементовського (Niementowski Stefan Dominik), відомого польського вченого і винахідника, тісно пов’язано з Національним університетом «Львівська політехніка».

Захоплення Стефана Нементовського хімією, переросло у справу всього життя. Спершу він студіював у Львівському університеті, згодом поглиблював знання в університетах Берліна та Мюнхена. У 1887 році в університеті Ерланген (Німеччина) захистив докторську дисертацію «Synteza kwasu nitrokokusowego i próby syntezy ryfikokusu», та здобув учений ступінь доктора філософії.

У 1888 р. після габілітації став приватним доцентом. У березні 1892 року – вченого запрошено до Львівської політехнічної школи професором надзвичайним, завідувачем кафедрою загальної і аналітичної хімії.

Упродовж сорокалітньої діяльності у Політехніці, вчений вів дослідження з органічної хімії, зокрема, разом з асистентами розробив метод синтезу хіноліну і хіназоліну та метод циклоконденсації амінокислот з амідів ароматичних кислот, так звана реакція Нементовського (Niementowski Quinoline Synthesis). Найважливіші результати досліджень вченого – відкриття акрилової кислоти та її похідних, а також – висококомплексних гетероциклічних систем.

За час його діяльності кафедра досягла значного розвитку. У процесі навчання викладалися предмети з органічної хімії, проводилися заняття з самостійної праці з цього ж предмету та практичні заняття з кількісного хімічного аналізу.

Тричі, у 1899-1900, 1900-1901 та 1908-1909 роках С. Нементовський обирався ректором Львівської політехніки, на той час Вищої політехнічної школи.

Вчений був організатором наукових товариств, одним із засновників Польського хімічного товариства у Львові та Академії технічних наук у Варшаві. У 1921/22 рр. професор С. Нементовський приймав активну участь у організації загального факультету, головним завданням якого було підготовка власних викладацьких кадрів. Він став першим деканом цього факультету.

Був членом та керівником природничо-математичного відділення Польського товариства природознавців ім. Коперника у Львові, упродовж 1920-1922 рр. – президентом вищезгаданого товариства та членом Польської академії наук. 2 травня 1923 отримав Хрест Командора ордена Відродження Польщі.

 

Помер Стефан Нементовський раптово 13 липня 1925 року під час наукового з’їзду лікарів-природознавців у Варшаві, похований на Личаківському цвинтарі у Львові.