Народився у Львові в родині професора гімназії Маряна Ломніцького. Навчався у Львівському університеті, після закінчення якого в 1903 р. отримав диплом вчителя математики і фізики, у 1903 р. – ступінь доктора філософії. У 1903-1919 рр. працював вчителем гімназії у Львові й Тарнові.Продовжував навчання в Геттінгені (1906-1907) завдяки тому, що отримав магістерську стипендію. У 1913 р. почав викладати математику в Львівській політехнічній школі на відділенні будови машин як приватний доцент. У 1917-1918 рр. опублікував дві праці в спеціалізованих виданнях, одну – з аксіоматики, другу – з теорії змінної функції.
У серпні 1919 р. А. Ломніцького призначили на посаду заступника професора математики Львівської політехніки. У 1920 р. отримав звання надзвичайного професора математики та очолив другу кафедру математики.
У 1921 р. отримав звання звичайного професора.
Коло зацікавлень Ломніцького було дуже широким. Він провадив наукову роботу в галузі теорії ймовірності, математичної статистики та математичної картографії. Займався дидактикою. Брав активну участь у впровадженні нововведень у викладанні математики. У 1921/22 та 1937/38 н.р. був деканом механічного відділення, в 1938/39 н.р. – проректором Львівської політехніки. Був членом Львівського та Варшавського наукових товариств.
З 1938 р. – член-кореспондент Академії технічних наук у Варшаві, член аеронавтної комісії в Парижі.
Антоні Ломніцького разом з іншими професорами розстріляли фашисти в ніч з 3 на 4 липня 1941 р. у Львові.

 

І.О. Белоус Видатні вчені-математики Львівської політехніки (1844-1939). Львів. Видавництво Львівської політехніки. 2012 р.